تبلیغات
متافیزیک و علوم غریبه

LOGO

 شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید :

قبل از انجام دعوت اصلی نکاتی مهم را باید مد نظر داشت که بصورت کلی و سربسته صرفا به برخی از این نکات اشاره میشود.
گفتن اعوذ بالله و بسم الله و فرستادن صلوات در اول و آخر هر دعوت و عمل و سپس تحمید خداوند سبحان در شروع هر دستور ذکری یا وفقی یا طلسمی و خاتمه آن . همانطور که قبلا هم ذکر شده ، الزاماتی برعمل نمودن به دستورات ذکری ، طلسمی ، وفقی یا شرعی مترتب است که مهمترین این لوازم، اذن استاد عامل است. حضور یا حمایت استاد عامل در وجه کلی باید انجام شود. یعنی استادی که بتواند کار مادی بواسطه عاملیت خود انجام دهد و انتقال حکم نماید (انتقال حکم و تاثیر مهم است ) و در صورتی که استاد تسخیرات در نحله یا وادی خاصی است باید قادر به انجام کارهای خاصی باشد. دعوات سبعه حروف و عمل به مدار حروف که از بایدهای دیگر یک دعوت است. مندل و دروازه ها (خروجی ها و ورودی ها ) رعایت جنس وسیله مورد استفاده در کشیدن مندل ، عدم خروج از مندل با توجه به نوع ذکر و در برخی دستورات صرفا بنا به ضرورت (در برخی دستورات صرفا برای تجدید طهارت و قبل از خروج باید اسماء خاصی خوانده و به بدن خود بدمد ) در بیشتر دستورات به همراه داشتن احراز مهم و موثر مثل قرثیا. انصراف عمار مکان و عودت عمار مکان پس از اتمام هر دور ذکر مورد نظر هم باید مد نظر قرار گیرد. (عزیمتهای زیادی برای انصراف عمار مكان وجود دارد كه مهمترین و مشهورترین این عزائم، عزیمت ایغموشیه است كه باید هفت مرتبه قبل از انجام دعوت خوانده شود. ) تجسد و تجسم ، بخش دیگری است که خصوصا در اوفاق همیشه مهم است. در واقع تشبیه و تشابه در علوم غریبه از امور مهمی است که توسط معزم و عمل کننده جهت حصول نتیجه باید رعایت شود و اشکال باید مطابق و دقیق باشد. مساله دیگر، عزیمت است که در کلیه اعمال ، قرائت و کتابت عزیمت از بایدهاست. کاغذ یا پوست نیرنجی شده با رنگ مشخص بسیار مهم است. همچنین جهت در کشیدن خطوط و ترتیب پرکردن و نوع جوهر و رنگ جوهر از جمله امور مهم است و همواره قلم نوشتار باید غیر مستعمل باشد. نکته دیگر در قرائت عزائم ( بطور کلی از جمله عزیمتهای مهم و اولیه که خود دعوات خاصی بر آنها مترتب است عبارتند از : عزیمت عهد قدیم ، عزیمت جلجلوتیه کبری ، عزیمت بشمخ ، عزیمت تمخیثا ، اسد المغضوب ، عزیمت عنکموشیه ، دهروشیه و عزیمت طمخلش هستند) ، انجام عزیمت ماه و عزیمت فصل و استنزال و انتشار ملوک الارض همراه با بخورات روز و طلسم اختصاصی هفته است . دعوت از موکلین ساعات شب و روز در هنگام شروع عمل نیز نکته مهم دیگری است. بخورات و ذغال بخورات مهم است که در وقت و مکان معین و داخل مندل باید انجام شود. از نکات مهم دیگر ، انجام رصد است (رصد اعتدالین ، کواکب ، طالع ، منازل قمر ، صور فلکی ) و رعایت نکاتی مثل روز ماه و روز هفته و ساعات سعد و نحس (ساعات نجومی) و اینکه کوکب مربوط به عمل ، تحت الارض نباشد . در کل دعوت باید به دقیق بودن مندل و حصار و نحوه و تعداد و زمان و ابعاد و حربه های مطلسم و ارکان و احراز مندل (خصوصا قرثیا) توجه ویژه مبذول نمود. در واقع محل و مکان کشیدن مندل در دعوات موکلین خصوصا ، باید از خاک باشد. موارد مهم دیگر دانش کافی از معنی و تاثیرات ذکر و توجه قلبی و ذهنی و پرهیز از منفرات (خمسه محلله مکروهه) و ایام خلوت و تتریض و مشخص بودن علایم مدت ذکر است. در صورت انجام یک دعوت موفق (بطور کامل) حکم مادی از موکلین گرفته میشود و تعهد به انجام اعمال و قرارهای خاص که پس از رفتن موکلین حکمشان باید باقی بماند (منظور خاتم یا حکم یا لوح طاعت که پس از رفتن موکلین برجای میماند) ، عدم عدول از قرار و عهد مربوطه توسط معزم ، در فواصل مختلف انجام تجدید عهد با موکلین مربوطه ، رعایت رنگ لباس در دعوت توسط معزم یا دعوت کننده و به همراه داشتن خاتم مربوط به دعوت (رنگ لباس مثلا در دعوت زحل جامه کبود و دراز است و خاتم این دعوت یک خاتم دوگانه است که یکی از آهن و دیگری از سرب میباشد که کلمه ……. بر آن نقش بسته است و ردای تسخیر مشتری زرد و سفید و خاتم آن عقیق است که بر آن کلمه ….. نوشته شده) . نکته ای که در ذکر و دعوات ذکری باید خاطرنشان شود این است که در دعوت اسماء الحسنی (دعوت اسماء الهی) جهت طلب حاجت حتما از یاء ندا (مثل یا رزاق) استفاده کند و در حالات کلی از ال معرفه استفاده کند (مثل الباسط) . تغسیل ، حلق لحیه یا تحلیق ، تقصیر ، حلیت و تقلیل از لوازم مهم دیگر عمل است. در برخی دعوات زکات عددی از لوازم دعوت است. مثلا به عدد خاصی (مفتاح یا مغلاق یا غایت یا ضابطه و…) باید یک ذکر قرائت شود که عاملیت حاصل شود. این زکات عددی با زکات صدقه مخصوص نوع ذکر که در مرحله پایانی ختم یا دعوت انجام میشود متفاوت است. اللهم من عادانا فعاده ومن كادنا فكده ومن بغى علینا بهلكة فأهلكه ، ومن أرادنا بسوء فَخُذْهُ ، وأطفئ عنا نار من شبَّ علینا ناره واكفنا همَّ من أدخل علینا همَه ُ، وأدخلنی فی درعك الحصین ، واسترنا بسترك الواقی الجمیل ، یا من كفانا كل شیئ أكفنا ما أهمنا من أمور الدنیا والآخرة وَصَدِّقْ قولی وفعلی بالتحقیق یا شفیق یا رفیق فرّج عنا كل شدة وضیق ولا تُحملِّنَا ما لا نطیق وأنت الإله الحق الحقیق یا مشرق البرهان یاقوی الاركان یامن رحمته فی هذا المكان وفی كل مكان یا من لا یخلو منه مكان احرسنا بعینك التی لا تنام واكنفنا بكنفك الذی لا یرام فقد أیقنت قلوبنا بأنَّ لا إله ألا أنت وإنَّا لا نـَهْلَكْ وأنت رجاؤنا فارحمنا بقدرتك علینا یاعظیم یُرجى لكل عظیم یا حلیم یا علیم أنت بحاجتنا علیم وعلى خلاصنا قدیر وهو علیك یسیر فامنن علینا بقضائها یاأكرم الأكرمین یا أجود الجوادین یاأسرع الحاسبین.برچسب ها : شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید ,

آخرین مطالب

» فعال کردن انرژی "چی "به معنی بیدار کردن کندالینی نیست بلکه چند درجه پایین تر و بی خطرتر است ( دوشنبه 24 آبان 1395 )
» همه چیز از انرژی به وجود آمده دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می شود ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» اکتوپلاسم ectoplasm چیست چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» بیداری انرژی خلاق روح روح انسان دارای انرژی و قدرتی ذاتی است که در عموم انسان‏ها به صورت خفته و راکد وجود دارد ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» دلیل ابطال عقیده تناسخ درست توجه کنید! همه می دانیم که موجودات زنده در این جهان یک لحظه آرام نیستند ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» سوره برای بخت گشایی ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» برای خواندن ذکر یا شروع دعوت وروش کشیدن مندل ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» دعوت پنج عزیمت مهم و مشهور و بسیار بزرگ و شرایط خواندن انها ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» طی الارض در باب طی الارض روشها و نظرات گو ناگونی وارد شده ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» فواید و خواص مختلفی بر اسمهای تیجان یا بشمخ مترتب است ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» پیش بینی آینده و روشن بینی ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» از این تمرین در احضارات و فال گیری و پیشگویی میتوان استفاده کرد ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» دی ام تی یا دی متیل تریپتوفان نام مولکولی در بدن انسان است که نقش اصلی را در رویا دیدن به هنگام خواب بازی می کند ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» جراحی روحی پدیده ای است که بیشتر در کشورهای شرق اسیا از جمله فیلیپین به چشم می خورد ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» هر آنچه چه که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش گفته، دانشمندان الان بدان دست می یابند! ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» آیا سفر در زمان ممکن است؟ ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» تکنیک های اساسی خلسه هیپنوتیزمی روش های مسمری ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» انواع متعددی از واسطه ها ( مدیوم ها ) با توانایی ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» نوشتن غیر ارادی نوعی از نوشتن است که فرد در حالتی ناهشیارانه یا نیمه هشیارانه اقدارم به آن میکند ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» فیزیکدانان کوانتمی دانشگاه کالیفرنیا کشف عجیبی کرده اند ( شنبه 1 آبان 1395 )
» اختلال شخصیتی ها چه نشانه هایی دارند؟ ( شنبه 1 آبان 1395 )
» نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» برای اینکه بخواهیم جهانهای روحی را بشناسیم ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» قانون اثر مسلط ( امیل کووه ) ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» این‌ سفر در این زمان می‌تواند تجربیاتی را به روی شما باز کند دراز بکشید و در وضعیت راحتی قرار بگیرید ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» هارا ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» دید اثیری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :