تبلیغات
متافیزیک و علوم غریبه

LOGO


زمین دارای ۵٢ چاکرا می باشد :

تمام موجودات زنده دارای یک سیستم عصبی هستند. کره زمین نیز دارای چنین سیستم عصبی می باشد که به آن شبکه مغناطیسی می گویند که هم از درون خود و هم از دور کیهان دائما شارژمیشود. خاک زمین که دارای خاصیت رسانایی است حاصل از گازها فلزات کریستال های معدنی الکترولیت ها می باشد دائما شبیه به یک میدان الکتریکی شارژ و دشارژ میگردد مواد معدنی به طور طبیعی هادی جریان هستند. خاصیت یونی این کریستال های معدنی حرکات آب و گردش آن را در زیر و روی زمین بوجود می آورد، باران، امواج دریاها، آبشارها و رودخانه ها و … با قدرت 15-10 ایون (ION) در مدارهای الکتریکی در زیر و روی زمین حرکت می کنند. بنا به تحقیقاتی که در روسیه در 1971 توسط دانشمندان روسی (مورخ، زمین شناس، مهندس الکترونیک و شیمیدان) صورت گرفته است، زمین تنها یک کره ساده نیست بلکه در زیر چین خوردگی های سطحی خود خطوط انرژیایی در گردش است. در حدود 16 حلقه انرژیایی از بالا به پایین کره زمین را احاطه کرده است. این حلقه ها همچنین متاثر از حرکت زمین به دور خورشید، خورشید در کهکشان راه شیری و گردش الکترون ها بدور هسته می باشند. در محل برخورد این حلقه های الکترومغناطیسی که بنا به ماهیت آب و خاک درون زمین ایجاد می شوند، گره هایی وجود دارد که به نوعی گرداب ها یا سیال های انرژیایی (Vortex) را بوجود می آورند. این گرداب ها می توانند خواص مغناطیسی ویژه ای داشته باشند. این گرداب های انرژی مرز گسل ها، لبه های صفحات تکنونیکی، تمرکز تنوع زیستی، مراکز تمدن های باستان، مراکز الهامات پر رمز و راز، مسیرهای مهاجرت حیوانات و مسیر حوادث طبیعی کنونی را بوجود می آورند.مایان ها (گروهی از سرخ پوستان) نیز بر این عقیده بوده اند که 16 خط (Ley Lines) در اطراف کره زمین وجود دارد که در سه مسیر در گردش است. این خطوط بنابه چرخش و مسیر چرششان 52 گرداب انرژیایی را بر روی زمین ایجاد می کنند. (بناهای سنگی کهن زیمبابوی، بناهای کهن ایسترآیلند، اهرام گیزا، مثلث برمودا، فایندهورت، دهنه رود ایندوس، دشت نازکا و..)جهت حرکت انرژی درون این چرخه های انرژی گاه موافق و کاه مخالف حرکت عقربه های ساعت است. بطور کلی می توان ورتکس های زمین را به سه نوع طبقه بندی کرد.- الکتریکی: انرژی از درون زمین به سمت بیرون حرکت می کند (مخالف عقربه های ساعت) مانند سدونا و کوه تیتی کاکا - مغناطیسی: انرژی از کیهان به درون کره زمین می رود (موافق عقربه های ساعت) مانند مکه- الکترومغناطیسی: انرژی هم وارد و هم خارج می شود مانند مثلث برمودا 52 چاکرا در زمین، مثلثی با سه رأس پر انرژی یا ورتکس است که 156 ورتکس را در روی زمین ایجاد می کند. زمین از درون این ورتکس ها تنفس می کند (دم و بازدم). روز طلایی زمین زمانی است که جهت خط های انرژی عوض می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده از 52 چاکرا، در حال حاضر 13 چاکرای مقدس را بر طبق تقویم نوری برای زمین در نظر گرفته اند که این چاکراها مناطق پر انرژی و مقدس زمین هستند. تا سال 2008 رفتن به این چاکراها و انجام مراقبه با آنها چه از دور و چه از نزدیک در هنگام فعال شدن، می تواند بطور قابل ملاحظه أی باعث بالا رفتن فرکانس انرژی در بدن و تعادل در هاله شود. همچنین با انجام مدیتیشن های خاص می توان چاکراهای زمین را متعادل ساخت و با آنها همسو شد.انجام مراقبه با چاکراهای زمین باید بر مبنای اصولی خاص صورت گیرد و گرنه به همان اندازه که مفید است می تواند باعث ایجاد عدم تعادل در هاله شود. چاکراهای 13 گانه در جدول زیر معرفی می شوند (پر انرژی تا سال 2008) شش چاکرای اصلی با رنگشان در روی جدول نمایان شده اند. انجام مدیتیشت در شش چاکرا می تواند تعادل را در هاله تان ایجاد کند و با اشاعه این انرژی به دیگر نقاط زمین در راستای خطوط اژدها شکل، تعادلی را در کل جهان ایجاد می کند.لازم به ذکر است که چاکرای چشم سوم به دلیل متحرک بودنش در این جدول آورده نشده است.  کار کردن روی چاکراهای اصلی کفایت می کند. فعال شدن چاکراها معمولاً تظاهراتی طبیعی به همراه دارند. دوره زمانی فعالیت چاکراهای زمین     دوره چهارم: 2046-2065    دوره سوم: 2027-2046 دوره دوم: 2008-2027  دوره اول: 1989-در حال حاضر 39 محل از این 156 ورتکس در حال فعالیت هستند. این 39 سایت شامل چاکراهای زمین هستند (چرخ های در حال گردش و مرکز ترکیب کننده). مرکز ترکیب کننده از فعالیت سایر مراکز بوجود می آید برای مثال: سایت کشور روسیه و جمهوری گرجستان که ترکیب کننده انرژی های زمین هستند که کار سایر چاکراهای در اولین دوره زمانی فعالیت های چاکراها به نتیجه می شود.دوره زمانی فعالیت چاکراهای زمین در مجموع 156 سایت بر روی سیاره زمین وجود دارد که بعنوان ورتکس های زمین عمل می کنند. این ورتکس ها باید کاملاً تا سال 2065 میلادی فعال باشند. این فعالیت در چهار دوره زمانی اتفاق می افتد.  دوره چهارم: 2046-2065 دوره سوم: 2027-2046  دوره دوم: 2008-2027 دوره اول: 1989-در حال حاضر 39 محل از این 156 ورتکس در حال فعالیت هستند. این 39 سایت شامل چاکراهای زمین هستند (چرخ های در حال گردش و مرکز ترکیب کننده). مرکز ترکیب کننده از فعالیت سایر مراکز بوجود می آید برای مثال: سایت کشور روسیه و جمهوری گرجستان که ترکیب کننده انرژی های زمین هستند که کار سایر چاکراهای در اولین دوره زمانی فعالیت های چاکراها به نتیجه می شود.زمین چند چاکرا دارد؟ همانطور که بدن انسان 7 چاکرای اصلی دارد، در زمین نیز 7 چاکرای اصلی وجود دارد. شش عدد از این چاکراها ثابت هستند که دارای سایت ها یا مقرهای مشخصی در هر یک از قاره ها هستند. ششمین چاکرا در حرکت است و در دوره زمانی مشخصی در موقعیت مکانی خاصی مستقر خواهد شد.این چاکرا، چشم سوم زمین است. گفته می شود زمانیکه چاکرای سوم بر محلی مستقر می شود آن قسمت از نظر سطح آگاهی ناگهان ارتقاء می یابد. شش چاکرای غیر متحرک در یک گروه سه قسمته دسته بندی می شوند: الهام، ساختار و خلاقیت (در مجموع 18 ورتکس). در ساختار انرژیایی زمین 156 ورتکس پرانرژی هستند اما 39 عدد از آنها در یک دوره زمانی 19 ساله که در بالا قید شده است مکان هایی مقدس به حساب می آیند که انجام مراقبه در آنها باعث ایجاد تعادل در انسان، طبیعت

و سایر موجودات کره زمین می شود.هر یک از چاکراهای جدول قبل بر اساس تقویم نوری ماهیانه طبقه بندی شده اند. بعضی مناطق 6 چاکرای اصلی را نشان می دهند و بقیه ورتکس های مختلف را نمایان می سازند. این مناطق مربوط به برج مشخصی در منطقه البروج می باشند. ماه های 12 گانه و نام ورتکس یا چاکرا در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که شماره ردیف این جدول بر اساس شماره ردیف جدول قبل نوشته شده است و اسامی مکان ها تکرار نشده است. با مطابقت این جدول با جدول قبل می توانید نام چاکرا یا ورتکس و ماه حاکم را در محل مربوطه بیابید. لازم به ذکر است که شروع فعالیت چاکرا یا ورتکس بسیار با برج حاکم بر آنها مرتبط است. منتهی روز دقیق شروع فعالیت شان بر اساس محاسبات نجومی امکان پذیر می باشد.جدول زیر شماره ردیف چاكراها، ماه های 12 گانه و نام چاكراها را نمایان می سازد. عملكرد سیال های انرژی چیست؟ این مكان های مقدس مولد چهار نیروی كیمیاگرانه حاصل از تركیب چهار عنصر اصلی (آتش، هوا، آب و خاك) هستند. این چرخ های در گردش را ورتكس های زمین می گویند كه چرخشی در جهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت دارند. هرگونه تغییر در فعالیت این ورتكس ها اثری فراتر دارد و بر سایت های دیگر انرژیایی موثر است. ورتكس هایی كه متأثر از عنصر آتش هستند مولود آزادی و اراده هستند. ورتكسهای هوا كیفیت زندگی را نمایان می سازند و ورتكس آب عشق و و رتكس زمین (خاك) از نور برای تولید و ادامه حیات استفاده می كند. دو مسیر اژدها شكل در بین چاكراها زمین جریان دارد. اگر چاكراها كاملاً منبسط شود در كل جهان از طریق خطوط سلامتی به جریان می افتد. عملكرد سایت های نهائی تركیب كننده چیست؟ در نقشه جهان در حال حاضر این 36 ورتكس در حال فعالیت هستند اگر هر یك از این 36 ورتكس فعال و باز باشند در آینده نیروهایشان در جایی تركیب می شود و شروع فعالیتهای سایت های دیگر را در دوره زمان بعدی بوجود می آورد در بین 156 ورتكس چهار گروه تركیب كننده وجود دارد كه متعاقباً در قرن 21 فعال می شوند در چرخه فعال حاضر تا سال 2008 مركز تركیب كننده در سرگییو پوساد در مسكو در روسیه قراردارد دومین مركز تركیب كننده در بیجینگ چین قرار دارد كه در دوره بعدی فعال میشود در دوره سوم ایستر آیلند و در دوره چهارم مثلث برمودا چهارمین تركیب كننده است. در هر دوره 19 ساله 13 سایت الهام، 13 سایت ساختار و 13 سایت یا محل خلاقیت وجود دارد كه در كل 39 مركز را تشكیل می دهند مجموعه این سایت ها 156 الگوی محل پرانرژی را نمایان می سازد سرگییو پوساد (Sergieve Posad) و بیجیینگ (Beijing) سایت های اصلی الهام هستند. 52 عدد از این 156 مركز 52 مركز سختار و 52 مركز خلاقیت بر روی كره زمین وجود دارد. خطوط اژدها شكل چیست؟ دو مسیر اژدها شكل شریانها یا رشته های اولیه زمین زنده هستند كه انرژی های دوران حیات و سایر كیفیتهای حیاتی جهان را نمایان می سازد در روی یك نقشه دو بعدی (مسطح) این خطوط یك نماد بی نهایت … را تشكیل می دهند. در حالیكه در روی یك كره آنها چرخه های بزرگی هستند كه یك دیگر را در بالی و دریاچه تی تی كاكا قطع می كند. این شریانها یك یا خطوط انرژی با عنوان های مختلفی از جمله خطوط رابط جادوئی (Ley Lines) یا خطوط حامل آوازی (Songlines) یا مسیر اژدها (Dragon Path) نامیده می شوند. هر مسیر نامی دارد. مار رنگین كمان كه جریان انرژی مونث (Yin) زمین است از استرالیا (چاكرای شبكه خورشیدی) شروع می شود و از كوه های كیلاس (kailas) سرگییو پوساد مسكو گلاستون بری و شافتس بری و دریاچه تی تی كاكا می گذرد. مار دودی شكل جریان مذكر (YANG) است از مركز برج جوزا در جنو ب مكزیك آغاز می شود و از كوه شاستا، كوه فوجی، بالی و دریاچه تی تی كاكا عبور می كند و در سراسر زمین می چرخد. در هنگام مراقبه یا عبادت امكان برانگیختن این جریان وجود دارد. این مراقبه در چله تابستان و زمستان در هنگام هلال یا بدر ماه بسیار عالی است. آیا چاكراهای زمین حركت می كنند؟ هر چاكرا یك مركز هندسی دارد كه ثابت است. مركز چاكرا حركت نمی كند. ولی چاكراها منبسط و منقبض می شوند. اینها به وسیله دوایری كه اندازه آنها تغییر می كنند در روی نقشه نشان داده می شوند. زمانیكه چاكرایی توسعه می یابد، شعاعش بزرگ می شود. یك چاكرای فعال در زمین حركت پیچیده أی از انرژی را در ناحیه هندسی بزرگی تولید می كند. اگر همه 156 مایل مركز فعال شوند، میانگین شعاع هر 156 چرخه 777 مایل (46/1250 كیلومتر) خواهد بود كه البته این شعاع كمتر و بیشتر می شود. برای مثال شعاع چرخش می تواند تا 1746 مایل (91/2809 كیلومتر) نیز گسترش یابد. سفر معنوی چگونه باید باشد؟ در هنگام درك شهودی تان ممكن است از هر كدام شروع كنید مثلاً از آنكه نزدیك به شما است. بهتر از آنكه دید سیستماتیك داشته باشید. از اولین چاكرا آغاز كنید و به هفتمین چاكرا برسید یا بر عكس. تلاش كنید كه نیروها از یكی به دیگری منتقل شوند. این كار را به دیگران نیز بیاموزید و تا آنجا كه مقدور است بطور دسته جمعی مراقبه كنید. چه زمانی را باید صرف سفر معنوی كرد؟ اگر تصمیم دارید مكان یا سایت مقدسی را مشاهده كنید سعی كنید كه در زمان مناسب این كار را انجام دهید. معمولا زمان فعال شدن چاكراها در تقویم نجومی اعلام میشود. ولی در هنگام هلال یا بدر ماه، چله تابستان یا زمستان یا وقایع نجومی، زمان خوبی برای سیر معنوی است. اگر امكان بودن در آن مكان را دارید یك روز قبل وبعد از آن روز اصلی در آن مركز باشید معمولاً سه روز برای درك ریتم روز و شب فعالیت آن چاكرا مناسب است. بعضی از افراد ممكن است فقط قادر باشند ساعات كمی را در یك سایت مقدس بسر برند. بعضی دیگر ممكن است سال های طولا نی در همان چاكرا بمانند. چه كوتاه و چه بلند سعی كنید بهترین بهره را از بودن چاكراها در طول مدت زندگیتان در سطح زمین ببرید. زمانیكه چاكرای زمین فعال می شود چه باید كرد؟ درك شهودی و سیر معنوی تان را دنبال كنید. سعی كنید خلاق باشید. در طی پاكسازی، مراقبه و عبادت یا فعایت خلاقانه تان سعی كنید اراده و و انرژی هایتان را با اراده و نیروی های طبیعی در چاكرا تركیب كنید. سعی كنید این انرژی ها را بعنوان موهبت، زندگی تازه و لطف به جهان و عالم هستی توسعه داده و به مكان های مختلف بفرستید. همیشه، بسیار مفید است حس لذت و سپاس گذاری را زمانیكه با چاكرا كار می كنید حفظ كنید. این عمل فرآیند كار را بسیار قوی می سازد. علاوه بر تمام میل و حس معنویت تان افرایش یابد. در حال حاضر ممكن است برای بیشتر مردم مشكل باشد تا در زمان فعال شدن چاكرا یا در زمان ماه كامل ساعتی را به مراقبه بنشینند. با تجسم آن چاكرا را انرژی ها و كیفیت های مثبت را دریافت كنید. بهترین كار این است كه افسانه ها، عكس ها و اطلاعاتی در مورد آن چاكرا جمع آوری كنید و در زمانهای مناسب مراقبه خودرا با آنها انجام دهید. زمین زنده اراده واقعی یا هدفی تكاملی برای بالا بردن كیفیت و فركانس زندگی در تمام جنبه دارد. مسیر به روشنی حیات فیزیكی است و هدفی چون چیره شدن بر بی نظمی، فساد و مرگ دارد. سعی كنید این مسیر را برای خودتان شخصی كنید. اگر می خواهید در افزایش آزادی، زندگی، صلح، عشق و تنویر آگاهی و خرد در جهان شركت داشته باشید، لازم است كه از چاكراهای زمین شروع كنید. اگر اینكار را انجام دهید انرژی حیات در زمان و مكان به زندگی شما پیوند خواهد خورد. اگر شما زندگی ابدی را نیابید زندگی ابدی شما را خواهد یافت. از همین حالا شروع كنید. مدیتیشن را چگونه انجام دهیم؟ باید روند مدیتیشن را حفظ كنیم در غیر این صورت عدم تعادل ایجاد می شود. می توانید از چاكرای یك شروع و به چاكرای هفتم برسید این كاررا بطور برعكس نیز می توانید انجام دهید (7 به 1). در هنگام مراقبه خودرا در پوشش حفاظتی در نظر بگیرید. با عشق و نام خدا و در پناه او شروع كنید. رشته أی را از چاكرای ریشه به سمت اعماق زمین (مذاب) بفرستید. این كار را در حال حركت، در قبرستان یا جایی كه زیر فاضلاب است انجام ندهید. با مادر زمین یكی شوید. می توانید برای تجسم بهتر چاكرا عكس آن را در جلوی خود قرار داده و قبل از انجام مدیتیشن به خوبی تصاویر را در ذهنتان بگنجانید. به مركز الهام چاكرا بروید. در آنجا خوب مكان را پویش كنید و الهامات خود را دریافت كنید. به صدای زمین به خوبی گوش كنید. بعد به مركز ساختار بروید، اجازه دهید تا الهاماتتان شكل بگیرند. در آخر به مركز خلاقیت روید و به ساختار شكل گرفته جامه عمل بپوشانید. كاملاً با عشق و خلاقیت حركت كنید. لذت، عشق و انرژی های دریافت شده رابرای هر كس و هر مكانی كه دوست دارید بفرستید تا آنها نیز با شما شریك شوند. اگر این كار را بطور دسته جمعی انجام دهید اثری چندین برابر دارد و آگاهی تان در سطح آگاهی جمع قرار خواهد گرفت. در هنگام حركت در هر چاكرا می توانید چاكرای مرتبط در بدنتان را نیز پرانرژی سازید. مدت این مراقبه حد اكثر 30 دقیقه است. رشته وصل شده به زمین را به آرامی به چاكرای ریشه تان بازگردانید. به خودتان بیابید و با سپاس از خداوند متعال، فرشتگان، ارواح حامی، استادان و راهنمایان، مدیتیشن را به پایان ببرید. اگر ریكی كار هستید می توانید با فرستادن ریكی در طول خطوط بی نهایت اژدها شكل انرژی را در كل جهان پخش كنید. این كار را حتماً باید از چاكرای 1 به سمت هفت یا بر عكس انجام داد. سعی كنید در یك روز فقط به مدیتیشن یك چاكرا بپردازید. انجام این مدیتیشن در هلال و بدر ماه (ماه كامل) و چله زمستان و تابستان اثر فوق العاده أی دارد. بخشنده باشید و این عشق و انرژی را برای كل جهان ارسال كنید. به خاطر داشته باشید كه استیلای صلح، آزادی، ایمان، عدالت، عشق، شفا، آگاهی، نور و تعادل در كل جهان در صورت وحدت انسان ها و یكی شدن با اصل توحید امكان پذیر است.


برچسب ها : زمین دارای ۵٢ چاکرا می باشد : ,

آخرین مطالب

» فعال کردن انرژی "چی "به معنی بیدار کردن کندالینی نیست بلکه چند درجه پایین تر و بی خطرتر است ( دوشنبه 24 آبان 1395 )
» همه چیز از انرژی به وجود آمده دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می شود ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» اکتوپلاسم ectoplasm چیست چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» بیداری انرژی خلاق روح روح انسان دارای انرژی و قدرتی ذاتی است که در عموم انسان‏ها به صورت خفته و راکد وجود دارد ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» دلیل ابطال عقیده تناسخ درست توجه کنید! همه می دانیم که موجودات زنده در این جهان یک لحظه آرام نیستند ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» سوره برای بخت گشایی ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» برای خواندن ذکر یا شروع دعوت وروش کشیدن مندل ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» دعوت پنج عزیمت مهم و مشهور و بسیار بزرگ و شرایط خواندن انها ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» طی الارض در باب طی الارض روشها و نظرات گو ناگونی وارد شده ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» فواید و خواص مختلفی بر اسمهای تیجان یا بشمخ مترتب است ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» پیش بینی آینده و روشن بینی ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» از این تمرین در احضارات و فال گیری و پیشگویی میتوان استفاده کرد ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» دی ام تی یا دی متیل تریپتوفان نام مولکولی در بدن انسان است که نقش اصلی را در رویا دیدن به هنگام خواب بازی می کند ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» جراحی روحی پدیده ای است که بیشتر در کشورهای شرق اسیا از جمله فیلیپین به چشم می خورد ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» هر آنچه چه که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش گفته، دانشمندان الان بدان دست می یابند! ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» آیا سفر در زمان ممکن است؟ ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» تکنیک های اساسی خلسه هیپنوتیزمی روش های مسمری ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» انواع متعددی از واسطه ها ( مدیوم ها ) با توانایی ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» نوشتن غیر ارادی نوعی از نوشتن است که فرد در حالتی ناهشیارانه یا نیمه هشیارانه اقدارم به آن میکند ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» فیزیکدانان کوانتمی دانشگاه کالیفرنیا کشف عجیبی کرده اند ( شنبه 1 آبان 1395 )
» اختلال شخصیتی ها چه نشانه هایی دارند؟ ( شنبه 1 آبان 1395 )
» نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» برای اینکه بخواهیم جهانهای روحی را بشناسیم ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» قانون اثر مسلط ( امیل کووه ) ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» این‌ سفر در این زمان می‌تواند تجربیاتی را به روی شما باز کند دراز بکشید و در وضعیت راحتی قرار بگیرید ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» هارا ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» دید اثیری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :