تبلیغات
متافیزیک و علوم غریبه

LOGO

چشم سوم چیست :

دانشمندان معتقدند که چشم سوم مانند یک لوبیا است که در بین دو ابرو قرار گرفته و کار آن دریافت سیگنالهای انرژیکی است.حالا من این غدده را از نزدیک ندیده ام ولی هر شکلی که باشد کارش تقریبا درست است.چشم سوم در بین ۲ ابرو قرار گرفته و کار آن دریافت سیگنالهای انرژی و حتی ارسال آنها نیز هست. شما با استفاده از این چشم میتوانید امواج انرژی که در محیط هست را احساس کنید این امواج را از طریق مغز یا روح تجزیه و تحلیل کنید و در نهایت پیام مربوطه را به تصویر بکشید این پیام میتواند یک تصویر، یک حس و یا هر چیز ماورایی باشد. معمول استفاده من از این چشم ارسال حس آرامش به افراد و دریافت تصاویر انرژیکی اجسام و اشخاص است. یعنی با استفاده از این چشم من میتوانم هاله افراد موجودات فرا مادی و یا دردها و هر چیز غیر مادی و انرژیکی را با استفاده از این چشم مشاهده کنم.تست تعیین میزان فعالیت چشم سوم ابتدا شما بزرگترین انگشت خود را که همان انگشت وسط است را از فاصله ای حدود ۲۰ سانتیمتر به بین ۲ ابرو نزدیک کنید. شما باید احساسی خاص مانند غلغلک یا حتی درد در آن ناحیه احساس کنید. اگر هیچ احساسی نداشتید با انگشت سبابه این عمل را انجام دهید و اگر هم باز هیچ احساسی نداشتید با انگشت کوچک عمل را تکرار کنید و اگر باز هم احساس نداشتید با وسیله نوک تیز مثل نوک خودکار این عمل را انجام دهید. هر چقدر که جسمی که به این چشم نزدیکتر شود نوک پهنتر داشته باشد و هر چه فاصله آن از پیشانی بیشتر باشد نشان دهنده باز بودن این چشم دارد برای مثال اگر شما نوک خودکار را از فاصله ۱ سانتیمتری احساس میکنید چشم شما بسیار ضعیف است و اگر انگشت وسط خود را از فاصله ۱۰ سانتیمتری احساس کنید وضعیت چشم سوم شما مناسب است. توصیعه میشود این عمل را به مدت زیاد تکرار نکنید. چون ممکن است دچار سر درد شوید.راههای فعال کردن چشم سوم  شما هر شب یا هر وقتی که بیکار بودید میتوانید این ناحیه را ماساژ دهید و یا حتی آنرا به آرامی بخارانید. شما میتوانید از اجسام بهم ریخته که شکل خاصی روی آنها نقش نبسته است بدنبال تصویر خاصی بگردید مانند اشکالی که روی سنگهای تشکیل میشوند  و شما اشکال مورد نظر را جستجو کنید. اگر بعد از مدتی توانستید این تصاویر را حرکت دهید که بسیار عالیست برای مثال شما فردی را در تصویر پیدا مینکید حالا خوب دقت کنید ممکن است این فرد به شما بخندد و یا اخم کند یا به سمت شما برگردد و شما را نگاه کند و رویش را از شما برگرداند. فعال كردن چشم سوم یک قطعه  سنگ مربوط طالع خود وهم گن با طبیعت خود که توسط استاد برای شما استخراج شده را به مدت ده دقیقه بر روی خاک باغچه در آفتاب گذاشته و سپس بمدت بیست دقیقه آن را بر روی چشم سوم خویش قرار دهید. این روش می بایستی هر روز به طور متوالی تکرار گردد. چنانچه حتی یک روز فاصله بیفتد، اثر پنج روز از بین می رود. انجام طولانی مدت روش فوق باعث باز شدن نیروی چشم سوم و رویت موجودات ابعاد دیگر و وقایع جهان های مختلف مادی و معنوی خواهد شد. البته انتظار می رود که افراد کمی از این روش طولانی مدت استفاده نمایند. هاله انرژی  هاله شامل تمام تجربیات زندگی ما از لحظه تولد تا لحظه مرگ است و همچنین شامل همه خاطرات گذشته زندگی ما است كه از طریق  كارما معین شده است. هاله كالبد زنده وچند بعدی آگاهی ما است كه افكار واحساسات واقعی را نشان میدهدزیرا همواره به واقعیت درون ما پاسخ میدهد.در واقع وضعیت كالبد های نامرئی-لایه های هاله ای وچاكراها میتواند به واسطه تجربیات ما ونحوه پاسخ ما به آنها هر روز با روز پیش متفاوت باشد. با مشاهده رنگهای هاله میتوانیم اطلاعات مهمی در باره سلامت جسمی و عاطفی وروحی فرد كسب كنیم . رنگها باز تاب سلامت كلی هاله هستند. یك هاله سالم دارای رنگهای شفاف ودرخشان است.رنگهای كدر در هاله نشانه مشكل یا بیماری هستند محل وشدت گرفتگی و عدم كارایی انرژی میتواند شدت ومرحله بیماری را نشان دهد. رنگها همچنان بازتاب وضعیت ذهنی وعاطفی ما هستند.مثلا رنگ غالب زرد در هاله نشان دهنده تمایل به زندگی –تجربه-وتفكر است.همچنین هاله دارای هفت لایه مجزای انرژی است كه به نحو بنیادی با آنچه سیستم چاكرا مینامیم ودر طول نخاع قرار گرفته است در ارتباط است. نقل از كتاب دانشكده متافیزیك كی آرا هفت سطح هاله لایه اتری: (لایه اول) كالبد اتری حالتی بین ماده وانرژی است. از خطوط ظریف انرژی تشكیل شده است .كه مانند یك شبكه درخشان از پرتوهای سفید و آبی است. ساختار شبكه مانند آن در حركت مداوم است. این لایه حدود 5- 6 سانتیمتر از بدن وسعت دارد . رنگ لایه اول از آبی روشن تا آبی تیره متغیر است. ساختار این لایه با كالبد فیزیكی یكسان بوده وتمام جزییات وآناتومی بدن را در بر میگیرد. لایه عاطفی(لایه دوم) لایه احساسات ساختار آن سیال تر از لایه اتری است وبا كالبد فیزیكی یكسان نیست. این لایه بصورت ابرهای رنگین از جنسی ظریف با حركت سیال ومداوم دیده میشودكه نشان دهنده طیف كامل عواطف ماست.فاصله این لایه از كالبد فیزیكی 5/2الی 5/7سانتیمتر است. لایه ذهنی (لایه سوم) جنسی ظریفتر از كالبد عاطفی دارد. این لایه به صورت نوری به رنگ زرد روشن كه اطراف سر وشانه میتابد واطراف كل بدن وسعت پیدا میكند,دیده میشود. حاشیه این لایه 5/7تا 20سانتیمتر از كالبد فیزیكی فاصله دارد…..شكلهای افكار در این لایه قابل مشاهده اند. لایه اثیری(لایه چهارم) كالبد اثیری فاقد شكل ثابت است.واز ابرهایی از رنگ تشكیل شده است. وسعت آن تا فاصله ای حدود 15الی 30سانتی متر از كالبد فیزیكی است.این كالبد ما را با بعدهای بالاتری از واقعیت ارتباط میدهند. لایه كلیشه ای اتری (لایه پنجم) این لایه حاوی طرح كلیشه ای تمام اشكال موجود در سطح فیزیكی است . این لایه الگوی كاملی برای لایه اتری است. وسعت آن تا فاصله 45الی 60 ساتیمتر از كالبد فیزیكی است. لایه آسمانی(لایه ششم) سطح ششم كالبد آسمانی نام دارد. وسعت آن حدود 60الی 105 ساتیمتر از كالبد فیزیكی است.در این سطح است كه ما وجد و شعف معنوی را تجربه میكنیم. از طریق كالبد آسمانی است كه ما عشق بدون قید و شرط را میاموزیم. كالبد آسمانی بصورت نوری دیده میشود كه از رنگهای روشن وملایم تشكیل شده است و درخشش و زیبایی دارد. این نور درخشش طلایی- نقره ای وكیفیت رنگ به رنگ شونده دارد. لایه كلیشه ای كتری كالبد علی(لایه هفتم) وسعت آن حدود 75الی 105 ساتیمتر از كالبد فیزیكی است. در بر گیرنده تمام كالبدهای هاله همراه با كالبد فیزیكی است. كالبد كتری از رشته های ظریف نور طلایی ونقره ای تشكیل شده كه فرم كلی هاله را حفظ میكند. كالبد كتری حاوی یك ساختار شبكه ای طلایی از كالبد فیزیكی وتمام چاكراهاست.لمس هاله کسانی که میخواهند با روش زیر هاله را لمس نمایند.باید به تعداد دفعات زیاد تمرین نمایند.وبیاد داشته باشند که همه چیز آسان بدست نمیآید وباید برای آن زحمت کشید. برای بدست آوردن معنویت بایست تلاش زیادی بخرج داد.وذره ذره آنرا جمع آوری نمود ولی بیاد داشته باشید.که چیزی را که با زحمت بدست آوردید.بر اثر ندانم کاری به یکباره از دست ندهید. کسانی که مایلند این کار را شروع کنند بخاطر داشته باشند.که از کنجکاوی ودخالت در زندگی شخصی دیگران بشدت دوری نمایند.وفقط در صورت اجازه دیگران به لمس ودیدن هاله آنها بپردازند. برای شروع محیط آرامی را انتخاب کنید.سعی کنید محیط را نیمه تاریک کرده و بر روی صندلی راحتی بنشینید.بطوری که بدن وسروگردن را رها کنید. چشمان خود را ببندید.وبا تنفس عمیق چهار مرحله ای کار خود را شروع کنید. 1-تنفس عمیق شکمی دم از بینی(منظور این است هنگام تنفس هوا را به شکم خود سرازیر کنید.بدون اینکه قفسه سینه شما رفلکس داشته باشد)۲- ایست دم به مدت دوثانیه 3 - باز دم عمیق از بینی 4 - ایست تنفس به مدت دو ثانیه 14الی 20تنفس  به این صورت شما را آرام خواهد نمود.سعی کنید بعد از این حالت بدن خود را ریلکس و وانهاده نمایید.برای این کار شما میتوانید با اعضای بدن خود به ترتیب صحبت کرده وبا انتقال فکر عضوهای بدن خود را ستوده و از آنها بخواهید که ریلکس ووانهاده  شوند. بعد از این کار با همه وجود به فرق سر خود تمرکز کنید.در هنگام توجه به چاکرای هفت.40مرتبه ذکر خدا را تکرار کنید.این ذکر در هنگام تمرکزسبب باز شدن تدریجی چاکرای هفتم شما خواهد شد.از نشانه های باز شدن چاکرای هفت احساس سنگینی و فشار بر روی فرق سر شما است. برای بهتر باز شدن چاکرای هفت خود میتوانید از نگین عقیق که بروی فرق سر خود بگذارید نیز استفاده نمایید. حالاکف دستان خود را با تمرکز بروی هم بگذارید. وبه کف دستان خود فکر کنید.به آرامی 20ساتیمتر هر دو کف دستان را از هم دور کنید.وبعد به آهستگی هر چه تمامتر آنها را به هم نزدیک کنید.به اولین مانعی که برخورد کردید دستان خود را نگه دارید وبه آرامی با جلو عقب کردن دستان آن مانع را لمس نمایید.شما احساس خواهید کرد که انگار بادکنک نرمی را در میان دستان داریدوبه آرامی آنرا لمس میکنید.میتوانید این هاله را با حرکتهای چرخشی آرامی که به دستان میدهید بهتر احساس کنید. کل تمرین را بمدت حداکثر نیم ساعت ادامه دهید.بعد از تمرین چشمان خود را بلافاصله باز نکنید.وبا شمارش تا 5 شماره وسه تنفس عمیق چشمان خود را باز کرده وازخدای خود تشکر کنید.این تمرین را تا ده روز انجام دهید تا دستان شما به لمس کردن هاله عادت کند. تا بتوانیم تمرینهای دیگری در این زمینه را انجام دهیم لمس هاله   تمرین بالا بنای تمام تمرینهای دیگر میباشد. و اما تمرین دیگری در باب لمس هاله.باز هم به ترتیبی که گفته شد در حالت آرامش قرار گیرید. بر روی چاکرای 7 خود تمرکز کنید.این بار به لمس چاکراهای خود اقدام نمایید. محل چاکراها را در نظر بگیرید.دستان خود رابه ترتیب از چاکرای دوم تا چاکرای هفتم بروی آنها قرار دهید.به آرامی دستان خود را حدود 20ساتیمتر از چاکراها دور کنید. بعد از آن به آرامی دستان خود را به طرف چاکراها ببرید.هر جا دستانتان به مانعی برخورد کرد.آنها را نگه دارید.وبه آرامی به لمس آنها اقدام کنید.برخی انرژی زیادی را زیر دستان خود حس خواهید نمود.بعضی دیگر که حس لامسه حساستری دارند.چاکرا را بصورت جامد مثلا یک تکه چوب حس خواهند کرد.این دسته از افراد چاکراها را بطور کامل حس کرده اند . هر چاکرا را بمدت 3 دقیقه لمس نمایید. این کار سبب تحریک چاکراها واحیانا دردناک شدن آنها میگردد. واین نشانه باز شدن تدریجی آنها خواهد بود. لازم به ذکر است که این تمرینها را با چشم بسته انجام دهید.تمرینی دیگر :چند میوه را به دلخواه انتخاب کنید.مثلا سیب...موز....پرتقال... آنان را بترتیب بروی میز بگذارید. در حالت آرامش قرار گرفته وبا ترتیبی که گفته شد شروع به لمس هاله آنان نمایید. هاله آنها چه تفاوتی با هم دارد. شما میتوانید به همین صورت وبا چشمان باز بعد از مدتی تمرین به لمس هاله دیگران بپردازید.وبا تجربه ای که به دست میآورید فرق بین یک هاله سالم و مریض را در یابید. نکته قابل توجه این است که بعد از لمس هاله دیگران(با اجازه خودشان)باید دستان خود را با آب بمدت 1 دقیقه بشویید. دیدن هاله: اصولا دیدن هاله به دو صورت ممكن است . الف) دیدن هاله با چشم سوم (مربوط به چاكرای ششم) ب)دیدن هاله با چشم كه این مقوله نیز به دو صورت ممكن میباشد. ۱-با چشم مسلح ۲-با چشم غیر مسلح كه به تفصیل در مورد آنها صحبت خواهم كرد. اصولا دیدن هاله با چشم سوم اصولی ترین روش برای دیدن هاله خود و دیگران است . شخص در این حالت میتواند كلیه لایه های هاله را دیده وبا دانشی كه معمولا از طریق چشم سوم به آنها منتقل میشود آنرا تجزیه وتحلیل نماید. باز شدن چشم سوم یكی از مقوله های معرفتی است كه احتیاج به خود سازی وخودشناسی ویژه ای دارد.  ( در این مورد در پست های بعد به تفصیل توضیح خواهم داد . ) دیدن هاله با چشم مسلح: كلیه علاقمندان به دیدن هاله میتوانند از عینكی به نام كرلیان استفاده كرده وموفق به دیدن هاله گردند . البته این را در نظر داشته باشید كه استفاده زیاد از این عینك باعث آسیب به چشم خواهد شد. راه دیگری نیز برای دیدن هاله خودتان به شما پیشنهاد میدهم وآن اینكه به وسیله دوربین عكاسی به همین نام(كرلیان)شما میتوانید از هاله خود عكسبرداری كرده ونتیجه را مشاهده نمایید. این دوربین در تهران موجود است وقیمت عكسبرداری آن 15000 تومان است. دیدن هاله با چشم غیر مسلح: در نظر داشته باشید كه در این روش فقط به دیدن هاله اكتفا نكنید با روشی كه شرح آنرا بطور كامل برای شما خواهم داد علاوه بر دیدن هاله شما قادر خواهید بود انرژیهای اطرافتان را بخوبی مشاهده نمایید. واگر كمی بیشتر تمرین نمایید قادر خواهید بود كلیه رنگهای اصلی را در اسمان وزمین مشاهده كنید. انسان میتواند با تعقل به موجودات مادی وطبعیی بنگرد وخدا را در آن مشاهده كند و قدرت خالق را در یابد . ولی متاسفانه انسان بقدری شكاك شده كه بدیهیات را درك نكرده ودنبال نشانه ای غیر مادی است تا عظمت خالق رادریابد. امیدوارم كه تمرین وانهادگی ورفتن در سطح آلفا را انجام داده باشید . با تمرین در سطح آلفا به تدریج سمت راست مغز شما فعال خواهد شد .واین فعالیت به شما اجازه خواهد داد كه حتی بعضی از پیامهای معنوی را در این حالت دریافت نمایید. این تذكر را به شما عزیزان بدهم كلیه كسانی كه به نوعی ارتباط با ارواح یا اجنه دارند از این روش استفاده ننمایند.واین را ذكر نمایم كه این ارتباطات به ضرر این عزیزان خواهد بود ارواح سرگردان انرژی سنگین زیادی به شما منتقل خواهند نمود . وباعث مشكل در سیستم وبدن پرانیك وانرژیك شخص خواهد شد. اجنه نیز با قرار گرفتن در چاكراهای مختلف  ، از انرژیهای شخص استفاده خواهند كر د و ایندو باعث بیماری ومشكل جهت شخص خواهد شد.  تمرین دیدن هاله تك رنگها: جای مناسب وراحتی را انتخاب نمایید. چند كاغذ رنگی انتخاب نمایید. (اگر براق باشد بهتر است) برای شروع از رنگ قرمز استفاده نمایید. دیدن هاله رنگ قرمز ساده تراز بقیه رنگها میباشد. جهت راحتی كار كتاب قطوری را انتخاب كنیدوكاغذ را دور آن بپیچید. آنرا به فاصله 5/1متری خود بروی میز قرار دهید. سعی كنید كه از نور یك لامپ 100وات معمولی در این تمرین استفاده كنید بطوری كه نور از پشت سر شما بروی سوژه بتابد. زمینه پشت سوژه را به رنگ سفید انتخاب كنید. اكنون به حالت وانهادگی به شرحی كه گفته شد بروید. بعداز رفتن به حالت آلفا به آهستگی چشمان خود را باز كنید و با دید محیطی به سوژه نگاه كنید یعنی به 2ساتیمتری اطراف ومحیط پشت سوژه نظر كنید. واز خیره شدن مستقیم به آن خوداری نمایید. هاله تك رنگ بعد از مدتی ظاهر خواهد شد. توجه داشته باشید اگر موفق نشدید باز هم تمرین كنید واز تلاش خسته نشوید. روئیت هاله در افراد مختلف یكسان نیست . امكان دارد افرادی زودتر موفق به دیدن آن گردند. كسانی كه عینكی هستند به نسبت سریعتر از افراد دیگر انرژیها را روئیت خواهند نمود واین به دلیل استفاده از سلولهای كناری چشم هنگام دید توسط آنان است. توجه داشته باشید برای دیدن هاله موجودات زنده كه بسیار ظریفتر وسیالتر از ماده هستند حتما باید تمرین فوق را انجام داده باشید. روش دیدن هاله گیاهان ودیدن انرژی در فضا: دیدن هاله موجودات زنده به سبب ظریف بودن میدان انرژی اطراف آنها مقداری مشکلتر است. قبل از هر کار از خداوند بزرگ درخواست کمک وموفقیت روز افزون در امور معنوی ومادی در زندگی خودو دیگران نمایید. جایگاه ساکت وخلوتی را انتخاب کنید. همیشه از رنگ قرمز به سبب سادگی دیدن هاله آن استفاده نمایید. یک یا دو شاخه گل سرخ انتخاب کنید. آنرا در فاصله 5/1 متری خود قرار دهید. سعی کنید پشت زمینه سوژه برنگ سفید باشد. اکنون بروی صندلی راحتی قرار بگیرید و بشرحی که قبلا داده شدبه حالت وانهادگی بروید.بعد از قرار گرفتن در سطح آلفا به آهستگی چشمان خود را باز کنیدوباز هم بادید محیطی سوژه را بنگرید. اگر تمرینهای قبل را بخوبی انجام داده باشید بسادگی چتر هاله گل را تشخیص خواهید داد. حال میتوانید از انواع واقسام گیاهان بارنگهای مختلف استفاده نمایید برای دیدن انرژی در فضا محیط ساکتی را در طبیعت انتخاب کنید.طاق باز دراز بکشید.بطوریکه سر شما در سایه قرار بگیرد. اکنون به حالت آلفا برویدوبه آهستگی چشمان خود را باز کنیدوبه آسمان بنگرید.انرژیها را بعد از کمی دقت رویت خواهید کرد.برچسب ها : چشم سوم چیست ,

آخرین مطالب

» فعال کردن انرژی "چی "به معنی بیدار کردن کندالینی نیست بلکه چند درجه پایین تر و بی خطرتر است ( دوشنبه 24 آبان 1395 )
» همه چیز از انرژی به وجود آمده دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می شود ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» اکتوپلاسم ectoplasm چیست چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» بیداری انرژی خلاق روح روح انسان دارای انرژی و قدرتی ذاتی است که در عموم انسان‏ها به صورت خفته و راکد وجود دارد ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» دلیل ابطال عقیده تناسخ درست توجه کنید! همه می دانیم که موجودات زنده در این جهان یک لحظه آرام نیستند ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» سوره برای بخت گشایی ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» برای خواندن ذکر یا شروع دعوت وروش کشیدن مندل ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» دعوت پنج عزیمت مهم و مشهور و بسیار بزرگ و شرایط خواندن انها ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» طی الارض در باب طی الارض روشها و نظرات گو ناگونی وارد شده ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» فواید و خواص مختلفی بر اسمهای تیجان یا بشمخ مترتب است ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» پیش بینی آینده و روشن بینی ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» از این تمرین در احضارات و فال گیری و پیشگویی میتوان استفاده کرد ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» دی ام تی یا دی متیل تریپتوفان نام مولکولی در بدن انسان است که نقش اصلی را در رویا دیدن به هنگام خواب بازی می کند ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» جراحی روحی پدیده ای است که بیشتر در کشورهای شرق اسیا از جمله فیلیپین به چشم می خورد ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» هر آنچه چه که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش گفته، دانشمندان الان بدان دست می یابند! ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» آیا سفر در زمان ممکن است؟ ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» تکنیک های اساسی خلسه هیپنوتیزمی روش های مسمری ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» انواع متعددی از واسطه ها ( مدیوم ها ) با توانایی ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» نوشتن غیر ارادی نوعی از نوشتن است که فرد در حالتی ناهشیارانه یا نیمه هشیارانه اقدارم به آن میکند ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» فیزیکدانان کوانتمی دانشگاه کالیفرنیا کشف عجیبی کرده اند ( شنبه 1 آبان 1395 )
» اختلال شخصیتی ها چه نشانه هایی دارند؟ ( شنبه 1 آبان 1395 )
» نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» برای اینکه بخواهیم جهانهای روحی را بشناسیم ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» قانون اثر مسلط ( امیل کووه ) ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» این‌ سفر در این زمان می‌تواند تجربیاتی را به روی شما باز کند دراز بکشید و در وضعیت راحتی قرار بگیرید ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» هارا ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» دید اثیری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :