تبلیغات
متافیزیک و علوم غریبه

LOGO

در بیان قوه مانیه تیزم یا قوه مغناطیس :

مقصود از مانیتیزم چیست ؟مانیتیزم :قوه ایست که هنوز اسرار آن کشف نشده ۰ در اطراف ما یافت میشود و تاثیر می کند به انسان و حیوان و حتی به نباتات اثراتی مشابه با تاثیری که آهن رباو فولاد وغیره … معهذا در ازمنه قدیمه در تحت نامهای دیگری معروف بوده ۰ کتب مقدسه هند و امثال متعدده در این موضوع دارد ۰ بواسطه این قوه از نگاه وتکلم و حرکات دست و بعضی حرکات دیگر مرضائی معالجه شده اند که امروز آن را پاس (یا حرکات دست )می نامیم  در احادیث قدیمه چینیان حکایتی از معجزات ظاهره از مقدسین دیانت بودائی و (کنفوسیوس) نقل شده ۰ و همچنین در کتب دینی کلدانیان امتحاناتی از معالجه مانیتیزمی ذکر گشته و نیز از کتب مقدسه میتوان استخراج امثال متعددی را نمود در موضوع بروزات این قوه ۰ در ابنیه خرابه مصر در هر موقع دستجاتی از مانیتیزم کنندگان (مانیتیزرها) دیده می شوند که مشغول عملیاتی در روی این قوه هستند ۰ خلاصه در هر نقطه که از مساعی و جدیت بشری اثراتی مانده ۰ منجمله از “گل ها از یونانیها و مکزیکیها” اخباری می یا بیم تصدق بر این که قوه مانیتیزم در هر زمانی بقسم غیر قابل محوی در میان آنها وجود داشته ۰ (ژزف بالسمو – موسوم به کنت دوکا کلیسترو ) یک قرن ونیم قبل در وجود این شخص مانیتیزر آثار وبروزاتی می بینیم که از حقایق و تاثیرات غیر قابل انکاری از این قوه از خویش ظاهر ساخته و ما یکی از بروزات و عملیات او را برای نمونه بعرض قارئین محترم و محترمه می رسانیم :در مجلسی که عده زیادی حضور داشته اند ،طفل یکی از حضار را صدا زد و وی را به نزدیک میزی برد که تنگ آب خالص در روی آن و در پشت تنگ چند شمعی مشتعل بود ۰ بچه را به زانو نشانیده و در اطراف او مشغول خواندن عزائمی گشت ۰ و دستش را بالای سر طفل قرار داده و بعد هر دو بذکر مناجاتی برای موفقیت در آرزوی خویش پرداختند  کنت به طفل خطاب کرده گفت نگاه کن به تنگ ببین چه می بینی ؟ بچه ملاحظه کرده فریاد کرد باغی را می بینم ۰ آنگاه کنت با اطمینان به موفقیت خود از درگاه الهی در خواست ظاهر شدن ملکی را نمود ۰ طفل اظهار کرد که من چیز سفیدی را میبینم ۰ و با مسرتی فریاد برآورد که طفلی را مثل خود می بینم که صورتی ملائکه مانند دارد۰ آنگاه شرح کاملی ازآنچه که می دید بیان می نمود که کاملا شبیه با تصویر ملائکه بود ۰ این اظهارات طفل کنت را مسرور و آنرا دلیل موهبت الهی در وصول به مقصود دانستند در این موقع پدر طفل خواست به استعانت این تنگ و مناظره مشهوده آن بداند که در آن موقع دختر ارشدش چه می کند ۰ کنت مجدداً طفل را در تحت تاثیر دستهایش قرار داده و طفل هم در اثر مانیتیزم اظهار داشت که خواهر ارشدش در این موقع در خانه ای که محل سکنای آنها بوده از پله های اطاق سرازیر شده و یکی از برادرانش را در حیاط در آغوش گرفته است در صورتی که این برادر تا کنون چندین فرسخ از خواهرس دور بوده است واین قضیه بنظر حضار وقوع و صحت آن غیر ممکن آمد کنت کا کلیستر و بدون اینکه تردید حضار خاطر او را مشوب سازد نصیحت کرد که برای تصدیق صحت قضیه یکی از حضار را به خانه ان شخص اعزام دارند ۰ و آنهاهم برای فهم قضیه یکی از حضار را اعزام و در نتیجه معلوم شد که جوانی را که خواهرش در آغوش گرفته است ۰ برادری است که از ممالک خارجه در آن موقع وارد شده است .لذا تهنیت هائی از حضار به کنت ابلاغ و مشارالیه هم مشغول عملیات دیگری جهت خیره کردن انظار حضار گردید۰درباب وسائلی که سبب خواب مانیه تیکی میشود:یک مراسله وارده از قاهره مصر در سال ۱۸۶۰ میلادی ما را مستحضر می سازد طرزی را که جادوگرهای مصری برای حصول خواب مانیتیکی استعمال می کردند : ۱- غالباً بشقاب سفید چینی را گرفته که در وسط آن دو مثلث در هم رفته ترسیم گشته ۰ که در فواصل آن مثلثا ت اشکال هندسی از کلمات سحر آمیز  تشکیل گردیده است ۰ برای اینکه تمرکز نگاه در یک نقطه معینی محدود گردد ۰ و پس از آن برای افزایش تلاءلوءسطح بشقاب کمی روغن زیتون در وسط آن میریزند ۰ معمولا برای امتحانات مانیتیزمی شخص جوانی را انتخاب و دقت وی را جلب به وسط آن دو مثلث نموده ،پس از چهار ، پنج دقیقه بنظر (سوژه ) آلت یک نقطه سیاهی در وسط بشقاب می آید و این نقطه کم کم بزرگ میشود و به اشکال مختلفه تغییر شکل می دهد و به پرواز در می آیند ۰ و بعضی شیوخ در موقع خواب مانیتیکی استعمال حباب بلوری مینمایند و داخل آنرا برای جلب دقت روغن ریخته روشن می نمایند .۲- وسیله دیگر برای خواب مانیتیکی : در کف دست با ماده رنگی یا سیاه دایره ترسیم می کنند و مرکز دایره را هم سیاه مینمایند ۰ پس از چند دقیقه که چشم به آن خیره گردید تولید خستگی نموده و پلکها بسرعت بهم خورده و اظطرابی در چشم حاصل و بزودی بجای خستگی خواب تولید و یک قسم بی حسی حاصل میشود ۰۳- طریق دیگر: در روی میزی پارچه سفیدی میکشند و تنگ بلورپر آبی قرار میدهند و در چند قدم فاصله آلت را براحتی می نشانند و دقت وی را بطرف نقطه روشن آن جلب مینمایند ۰ پس از چند دقیقه سنگینی در پلک هایش حاصل و چشمها در نتیجه خیرگی بسته میشود و خواب می آید و اغلب برای تکمیل عمل بخورات معطری هم می سوزانند۰۴- ایضاً خواب مانیتیکی بوسیله (پاس یا حرکات دست )روی میدهد و این طریقه معموله متداوله منظمه ایست که عمل میکنند ۰


همینکه با (آلت یا معمول )خود موافق گشتید که اورا بخوابانید در محلی که میخواهید این عمل را انجام دهید باید خارج از اغیار واسخاص دیگری بوده و در صورت لزوم بیش از یکنفر نباشد ۰ آن هم به شرط اینکه تمام فکر و خیال خود را بدور ریخته و با خیال شما در موفقیت و رسیدن به مقصود همفکر شود ۰ قبل از اقدام بعمل احتیاطات لازمه را بعمل آورید از اینکه آزادی حرکات شما برقرار و محل مذکور نه خیلی گرم و نه خیلی سرد باشد ۰ و ضمناً قسمی نمائید که در موقع عمل اشخاص دیگری نیایند و مزاحم حال شما شوند .ومریض یا آلت مذکور را کاملاًراحت نگهدارید۰ و از مشارالیه خواهش کنید که خود را به اراده شما واگذارد و به چیز دیگری فکر نکند ۰ و اگر عمل مانیتیزم تاثیرات مخصوصی در او نمود نترسد ۰ انگشتان ابهامش را بین انگشتان خود گرفته بشکلی که داخل انگشتان شما حس و لمس کند انگشتان مشارالیه را نظر ثاقب خود را در چشمان او خیره نمائید ۰چند دقیقه به همین حالت بمانید تا حس کنید که حرارت مساوی بین انگشتان او و شما حاصل شده بعد دست خود را بکشید ۰ ودر حالتیکه دست را به عقب میبرید از راست به چپ بگردانید تا به بالای سر مریض برده و در روی شانه هایش چند دقیقه نگه دارید ۰ بعد آنها را حرکت میدهید و به آهستگی به طول بازو تا نوک انگشتان میکشید که به ملایمت آنرا لمس کنید ۰ پس از آنکه این عمل پنج یا شش دفعه تجدید گردید مجدداً دست ها را بالای سر مریض قرار داده لحظه ای نگه میدارید و به آهستگی حرکت میدهید ۰ تا از مقابل چهره او به فاصله دو انگشت میگذارنید ۰ و تا برابر ناف مشارالیه میکشید و دو دقیقه در آنجا نگه میدارید ۰ و باز از آنجا سرازیر میکنید تا بزانویش میرسانید و از آنجا تا انتهای پاهایش میکشید ۰ و ممکن است پس از پاس های اولیه از پاس دوم که کشیدن دست از سر تا روی ناف بوده معاف دارید ۰ دکتر ژ- لوئی – با موفقیت اسباب گردنده را در موقع خواب مانیتیکی استعمال میکرد موسوم به (آئینه آلوئت) وقتی که آنرا بحرکت می آورد شعاع بغتی وجوه آن ، در آن واحد می توانست اشخاصی را که گرد هم جمعند و نگاه خود را ثابتاً به آن دوخته اند ، بخواباند ۰ بیداری و بدون اینکه مانیتیزم نماید در اطاق تاریکی قرار می داد ۰ پس از چند دقیقه آن اشخاص میدیدند اشسائی که در اطراف آنها است منور شده و روشنایی مذکور هم از خود آنها خارج گردیده است ۰و این جاذبیت در وضعیت اشخاص تفاوت میکرده ۰ چه بعضی اوقات نور مذکور مبهم و غیر الوان بوده و گاهی کاملاً آشکار و به الوان آبی یا زرد یا قرمز رنگ بوده ۰اقدام به این تجربیات سهل و سرمایه برای موفقیت جز تحمل و بردباری نمیخواهد ۰ معذالک همه کس شایسته حصول این الوان نیست۰یک قانون فیزیکی به ما تعلیم میدهد :که قطبهای هم اسم یک آهن ربائی خود را دفع و قطبهای مخالف هم نام طرف مخالف خود را جذب مینماید ۰واین همان قوه ایست که در مانیتیزم حیوانی حاصل میشود ۰ یعنی وقتیکه شما دست راست خود را جلوی سینه یا پیشانی شخصی قرار میدهید علامت دفع است و اگر همین دست راست را در میان شانه ها وقفای آن شخص قرار دهید علامت جذب است ۰وبعکس با دست چپ تاثیرات مانیتیکی در شخص تاثیر مخالف ظاهر میسازد بدین معنی که جذب از طرف پیشانی و دفع از قفا و پشت سر حاصل میشود ۰نتایج قرینه و مشابهی حاصل خواهد شد اگر دست را از طرف پا قرار دهند یا بوسیله پیلی یا بوسیله ماشین الکتریکی و حتی بوسیله یک گیاهی هر چه باشد ۰ولی قوه جذب ودفع آهن ربا خیلی حساس است برای عضو انسانی جز علامت ثانوی چیز دیگری نیست ۰چه هنگامیکه در یکی از قسمتهای بدن شیئی را که دارای همان قوه جاذبیت باشد مواجه سازند علامت دفع ظاهر می شود که آثار آن عبارتست :از احساس حرارت و ناراحتی ، تحریکات عصبانی ، ریزش خون ، که غالباً از قرمزی پوست بدن تشخیص داده می َشود ،انقباض عضو بدن ۰ واگر عمل مذکور بطول انجامد و شخص مذکور کاملاًحساس باشد اثرات یک خواب (هیپنیکی) بیش یا کم عمیقی در وی ظاهر میشود ۰ وچنین عملی موسوم به عمل دفع است یعنی عمل قطب های هم اسم ۰ و عمل جذب نتیجه حاصله از عملیات مخالف فعل دفع ایت و تاثیر آن :حس خنکی وسلامتی است که اعصاب را منقبض میسازد و دوران خون را آهسته و منظم میکند ۰ و در نتیجه اعضاء بدن را بطرف رخوت و سستی می برد .این نوع تجربیات با وسایل مختصری انجام می گیرد ۰ بشرط آنکه شخص مانیتیزم شونده (یا مانیتیزه ) را تحت اختیار خود داشته باشند و این قبیل اشخاص هم در میان جمعیت وجود دارند۰(مسیو هراس پلتیه ) که دارای مقام ارجمندی در تجربیات قوای مانیتیزمی گردیده ۰ حکایت می کرد واقعه را که مشارالیه و مادمازل x پیش آمده بود :این دختر در قریه مسکن داشت و چون سایر دهاتی ها در عین حال هم خوش باور وهم بی اعتماد بود ۰ زیرا برای او علم مانیتیزم و هیپنوتیزم چون میوه ی قدغن شده بود که از نزدیکی به آن خوفناک بود ۰ و از طرفی هم آثار مسموعه و عطر نامحدود این میوه قدغن شده قوای وی را تحت تاثیر خود در آورده و از شدت اشتیاق نمی توانست خودداری نماید ۰و مایل بود در یکی از عملیات جادوگری مشارالیه حضور بهمرساند ۰ تا پس از چندی مصمم گشته وروزی به سالن شخص مذکور حاضر۰ و پیرمرد مذکور در همان صندلی که قرار گرفته بود با تبسمی وی را پذیرائی نمود ۰ کلفت مشارالیه ویکتوریا نام در آن سالن مشغول پاک کردن سبزی جات و غیره بود ۰در باب جاذبیت :یکجسم قابل جذب جسمی است که قوا و ذرات مادی آن که مطیع این قوا هستند موافق ودر تحت تاثیر بعضی حواس معینه قرار گرفته اند ۰برای اینکه خوب بفهمیم حالت یک جسم قابل جذب را۰ به بعضی امثالی که به آن آشنا هستیم می پردازیم ۰فرض می کنیم که آبی را از بالای صفحه متمایلی می ریزیم ۰ این آب جاری خواهد شد تا انتهای آن صفحه برسد ۰ جریانی که از این عمل تولید می شود می توان آنرا با یک جریان الکتریکی مقایسه نمود ۰ چه پیل ثابت آن از نقطه ای است که آب جاری شده و جریان الکتریکی هم بهمین نحو است۰پس پیل ثابت آن از نقطه ایست که فشار جریان آب بیشتر و پیل منفی آن محلی است که فشار جریان کمتر است جسم انسانی که تحت تاثیر تعادل است یعنی بازیچه قوای فعل و انفعال است نمی تواند از قانون جاذبیت خارج گردد۰در دوره ما هم ریشمباخ اولین شخصی است که اوقات خود را صرف قوای جاذبیت انسانی نموده واز موفقیت خود در تحصیل آن مفاخرت میکرد مشارالیه برای امتحانات خود طبیعتاً اشخاص پریشان حالی را انتخاب میکرد ۰ و آنهارا با حال مسیو پلتیه با مشغولیت خاطر دست دراز و شلغم پاک کرده ای را از بین سبزیجات برداشته و از طرف ساقه قطع شده اش در مقابل چشمان دختر گرفت ۰ مادمازل هم بنحو تمسخر بنای خندیدن را گذاشت ۰ معذلک پس از چند دقیقه کاملاًبه خواب رفته بود ۰ ویکتوریا با آنکه آنچه را می دید نمی فهمید متناوباً به دختر خواب رفته وشلغم و آقایش با حالت خوفی ناظر بو و میدید که آقایش با رضایت خاطر و خیلی آرام به عملیات خویش مشغول است بعد هم شلغم را برگردانیده و مجدداً از طرف ریشه اش گرفت مقابل پیشانی دختر در محلی که سابقاً قرار داده بود و دختر بزودی بیدار گشت ۰ وبا سری افکنده وشرمناک از اینکه در مقابل شلغمی نتوانسته مقاومت نموده و نخوابد به خانه اش مراجعت نمود ۰کلفت مذکوره هم اظهار داشت حاضر نیست شلغمی را که باعث خواب و بیداری شخصی شود در تهیه غذا بکار برده و مصرف نماید ۰ چرا که نمیدانست چه علتی باعث آن شده است ۰ولی مسیو پلتیه علت آنرا بخوبی میدانست که طرف ساقه ی آن مثبت است چون پیشانی ۰ در صورتی که طرف ریشه آن منفی است ۰ بدین لحاظ در وهله اول فعل دفع و در وهله ثانی عمل جذب واقع گشته۰در باب علم مانیه تیزم و طب اقدام به تجربیات مانیتیزمی اگر به قصد معالجه و شفا دادن وتسکین درد والمی نباشد ،پس مقصد مزبور عبارت خواهد بود از استخدام یکی از بزرگترین قوای طبیعت به رفع حوائج خودپسندی ۰تنها مقصد از فراگرفتن علم مانیتیزم باید برای معالجه کردن باشد برای نیل به آن شخص مانیتیزر باید دارای روح وجسم سالمی باشد ۰و اگر مانیتیزر دارای اخلاق معتدلی نباشد (واخلاق خوب در اشخاص خود پسند و متکبر وجود ندارد ) پس چگونه می تواند امیدوار باشد که مریض دیگری را معالجه نماید ۰ و این قضیه مثل کوری که عصا کش کور دگر شود گردد و هر دوبه گودالی فرو خواهند رفت هواهای نفسانی و نقایص اخلاقی نه تنها مانعی است که شخص مانیتیزر میتواند ظاهر سازد بلکه چون سایر اشخاص ممکن است شخص مریض و خسته باشد۰در چنین صورتی به شخص مریضی که تحت اختیار اوست نه فقط هیجانات و تاثیرات ناسازگاری باقی خواهد گذاشت بلکه از خود ذرات ناسالمی را منتشر کرد که در نتیجه آن ذرات بوجود مریض هم سرایت کرده و وی را نیز مسموم خواهد ساخت ۰شرط ثانی یک نفر مانیتیزر خوب این است : بدواً دارای جریان حاد عصبانی بوده و بعد هم پوست بدن مشارالیه هادی خوبی برای قوه عصبانیت باشد ۰ چه که به تحقیق پیوسته اگر پوست بدن هادی خوب نباشد حتی با داشتن جریانات خیلی تندعصبانیت هم ممکن نیست تاثیرات خارجی منظمی از خود به مریض رسانیده و اورا در تحت تاثیر (فلوئید) یا سیلان خارجی خود بیاوری ۰


برچسب ها : در بیان قوه مانیه تیزم یا قوه مغناطیس , مقصود از مانیتیزم چیست ؟ ,

آخرین مطالب

» فعال کردن انرژی "چی "به معنی بیدار کردن کندالینی نیست بلکه چند درجه پایین تر و بی خطرتر است ( دوشنبه 24 آبان 1395 )
» همه چیز از انرژی به وجود آمده دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می شود ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» اکتوپلاسم ectoplasm چیست چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند ( دوشنبه 17 آبان 1395 )
» بیداری انرژی خلاق روح روح انسان دارای انرژی و قدرتی ذاتی است که در عموم انسان‏ها به صورت خفته و راکد وجود دارد ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» دلیل ابطال عقیده تناسخ درست توجه کنید! همه می دانیم که موجودات زنده در این جهان یک لحظه آرام نیستند ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» سوره برای بخت گشایی ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» برای خواندن ذکر یا شروع دعوت وروش کشیدن مندل ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» دعوت پنج عزیمت مهم و مشهور و بسیار بزرگ و شرایط خواندن انها ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» طی الارض در باب طی الارض روشها و نظرات گو ناگونی وارد شده ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» فواید و خواص مختلفی بر اسمهای تیجان یا بشمخ مترتب است ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» پیش بینی آینده و روشن بینی ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» از این تمرین در احضارات و فال گیری و پیشگویی میتوان استفاده کرد ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» دی ام تی یا دی متیل تریپتوفان نام مولکولی در بدن انسان است که نقش اصلی را در رویا دیدن به هنگام خواب بازی می کند ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» جراحی روحی پدیده ای است که بیشتر در کشورهای شرق اسیا از جمله فیلیپین به چشم می خورد ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» هر آنچه چه که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش گفته، دانشمندان الان بدان دست می یابند! ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» آیا سفر در زمان ممکن است؟ ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» تکنیک های اساسی خلسه هیپنوتیزمی روش های مسمری ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» انواع متعددی از واسطه ها ( مدیوم ها ) با توانایی ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» نوشتن غیر ارادی نوعی از نوشتن است که فرد در حالتی ناهشیارانه یا نیمه هشیارانه اقدارم به آن میکند ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» فیزیکدانان کوانتمی دانشگاه کالیفرنیا کشف عجیبی کرده اند ( شنبه 1 آبان 1395 )
» اختلال شخصیتی ها چه نشانه هایی دارند؟ ( شنبه 1 آبان 1395 )
» نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» برای اینکه بخواهیم جهانهای روحی را بشناسیم ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» قانون اثر مسلط ( امیل کووه ) ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» این‌ سفر در این زمان می‌تواند تجربیاتی را به روی شما باز کند دراز بکشید و در وضعیت راحتی قرار بگیرید ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» هارا ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» دید اثیری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :